Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Cornelis Trommel

Cornelis Trommel

Business Controller, manager Finance

Personalia

Leeftijd
47 jaar

Portfolio

Skills, Digitale vaardigheden

 • SAP
 • Office 365
 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • MS Excel
 • MS Dynamics
 • Exact
 • MS Acces
 • Linkedin
 • Unit4
 • Afas

Skills, Soft skills

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Engels
 • Nederlands
Talen (schrijven)
 • Engels
 • Nederlands
Rijbewijs
 • B - Personenauto

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Ik ben een zeer gemotiveerde business controller/Finance Manager, die na de opleiding SPD, de Post HBO opleiding AC heeft gevolgd en ivm de vrijwillige taken ook de opleiding Jong Bestuurstalent op de Vrije Universiteit. Inmiddels zit ik ruim 25 jaar in de financieel administratieve processen en heb ervaring in zowel het implementeren van systemen als het werken en verwerken van de informatie. UK ervaring van 4 jaar (Engelse taal is uitstekend). Ik zoek een nieuwe opdracht op het gebied van Business Controlling of Manager Finance.

Hier ben ik écht goed in

Business Control
Procesverbetering
Project control

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

Pragmatisch • Resultaatgericht • Organisatie-sensitief • Nuchter • Gewetensvol •

Mijn huidige situatie

Functie(s):
 • leraar basisonderwijs
Sector(en):
 • Zakelijke Dienstverlening
Carrièreniveau:
 • Senior management
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

Van der Veen-Event Engineers 04/2017 – 09/2019
Taken en Verantwoordelijkheden:
• Leidinggeven aan het Finance team (3 medewerkers).
• Opstellen van de maandrapportage inclusief toelichting naar MT en RvT.
• Balansonderzoek naar juistheid en volledigheid.
• Optimaliseren van het kasuitgifte en -ontvangstproces.
• Doen van maandelijkse aangifte Loonbelasting en BTW, inclusief ICP leveringen.
• Verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid administratie inclusief het opstellen van digitale balansdossiers.
• Medeopstellen jaarbudgetten, jaarcijfers

Rapporterend aan: Commercieel Directeur, Operationeel Directeur en Directeur Financiën van de groep.
Gebruikte systemen: Exact Online, I-teq, MS Office.

Resultaat:

• Verwerking van order naar boeking cost of sales verbeterd (first time right).
• Workflows ingericht i.v.m. het gefaseerd implementeren van digitaal scannen van facturen.
• Kasprocedure geanalyseerd, verbeteringen aangegeven en vervolgens geïmplementeerd.
• Taakomschrijvingen van de afdeling herzien en taken opnieuw verdeeld resulterend in een meer evenredige werkverdeling.
• Onderzoek naar en beoordeling van diverse balansposten afgerond en bevindingen gepresenteerd aan de CFO van de holding.

Rutgers 02/2017 – 04/2017
Manager Finance & Control / Lid MT a.i.

Taken en Verantwoordelijkheden:

• Leidinggeven aan het Finance team (5 medewerkers).
• Opstellen van de jaarrekening 2016.
• Vervullen van de rol van penvoerder voor de programma’s RHRN en Prevention+.
• Fungeren als Projectcontroller voor de programma’s RHRN en Prevention+
• Onderhouden van contacten met consortium members.
• Onderhouden van met lokale kantoren van Rutgers in Pakistan, Indonesië en Uganda.

Rapporterend aan: Algemeen Directeur
Gebruikte systemen: Exact Globe

Resultaat:

• Jaarrekening over 2016 opgeleverd
• Project control voor de projecten RHRN en Prevention+ gevoerd.

KinderRijk 12/2016 – 04/2017
Manager Finance a.i.

Taken en Verantwoordelijkheden:

• Leidinggeven aan het Finance team (5 medewerkers).
• Opstellen van de jaarbegroting voor 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020.
• Opstellen van de maandrapportage inclusief toelichting naar MT en RvT.
• Actualiseren van de liquiditeitsprognose.
• Onderhouden van contact met de accountant inzake bevindingen n.a.v. van interim controle en correcties in VpB aangiftes 2014 en 2015.
• Voorbereiden van het jaarwerk conform door de accountant aangeleverde “op te leveren stukken lijst.”
• Verwerken van subsidieverantwoordingen van de gemeente Amsterdam m.b.t. de ID banen.

Rapporterend aan: Interim Directeur Bedrijfsvoering
Gebruikte systemen: Exact Globe, Vision Planner, RostarCas, MS Office, Speedbooks

Resultaat:

• Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 opgesteld en afgeleverd.
• Liquiditeitsprognose volledig bijgewerkt.
• Maandrapportage met toelichtingen opgesteld en opgeleverd aan MT en RvT.
Opdracht: Antesgroep Rotterdam
Periode juli 2015-augustus 2016
Functie: Business Controller.
Verantwoordelijk voor de volledige ondersteuning en rapportering van de zorgdirecties: Langdurige Zorg & Reclassering, Curatieve Behandeling, YOUZ en Sprink BV. Opstellen productierapportages, exploitatierapportages en P&C rapportages ten behoeve van de Planning en Control gesprekken met de Zorgdirecties en het Bestuur. Ontwikkelen van een standaard rapportage tool ten behoeve van het Bestuur. Analyseren aangeleverde bestedingsplannen en productieplanningen.
Adviseur van de Zorgdirecties.
Rapporterend aan: Algemeen Directeuren Zorgdirecties, Financieel Directeur, Hoofd Planning en Control en het Bestuur van de Antes Groep.
Gebruikte systemen: Decade, User, Qlikview, MS-Office.

Taken in hoofdlijnen:
• Ondersteuning bij de BVO rapportages.
• Productie van de maandcijfers productie en exploitatie ten behoeve van de Zorgdirecties en het Bestuur.
• Contact onderhouden met de Managers Bedrijfsbureau en –Bedrijfsvoering van de Zorgdirecties.
• Ontwikkelen van een eenduidige rapportage ten behoeve van de P&C gesprekken.
• Adviseren van Zorgdirecties bij het opstellen van de begroting, bestedingsplan en formatie gebaseerd op productie.
• Contactpersoon Zorgdirecties.

Resultaat:
• Uniforme rapportages gecreëerd voor alle betrokken zorgdirecties.
• Informatie voorziening


Opdracht Afvalverwerkingsbedrijf (Avalex)
Periode april 2014 – mei 2015
Functie Business Controller a.i.

• Verantwoordelijk voor de afdelingen Uitvoering, Personeel en Organisatie en Bedrijfsafval;
• Opmaken rapportages voor genoemde afdelingen, Bestuur (Algemeen en Dagelijks) van Avalex, management Avalex;
• Verantwoordelijk voor voortgezette interne controlles;
• Verantwoordelijk voor interim controlle;
• Verantwoordelijk voor jaarrekening 2014;
• contactpersoon Gemeentelijke controllers op het vakgebied van uitvoering

Werkgever Inkoop en Logistieke dienstverlener (Zorgservice XL)
Periode augustus 2011 – februari 2014
Functie Business Controller

• Als Business Controller lid van het management team van Zorgservice XL.
• Verantwoordelijk voor de productie van de jaarrekening en de contacten met de externe accountant. Twee keer goedkeuring op de jaarrekening (2010, 2011, 2012) behaald.
• Contacten met externe accountant voor ISAE3402 Risc Analyse, financiële controles. Certificering voor het naleven van de richtlijnen van ISAE3402 behaald voor de processen van Zorgservice XL in 2011 en 2012.
• Contacten met Managers Finance and Control (HEAD's) van RdGG, SFG, Vlietland, Ijsselland en Haga voor exploitatiekosten, de inkoopresultaten en de jaarlijkse budgetresultaten.
• Verantwoordelijk voor de productie van jaarlijkse begroting en driemaandelijkse managementrapportages.
• Verantwoordelijk voor de productie Masterplan 2.0 ZXL, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de ziekenhuizen en geïmplementeerd zoals geschreven.
• Analyseren en corrigeren van prijsverschillen en andere verschillen voor de voorraad- en inkoop artikelen.
• Analyseren bestaande beleid en procedures binnen de inkoop, logistieke en financiële afdeling van ZXL.
• Contacten met de financiële afdelingen in de vijf ziekenhuizen die lid zijn.

BAS Consultancy Senior Financieel Consultant oktober 2007 – augustus 2011
Als consultant wordt men op interim- en projectbasis ingezet in organisaties uit diverse branches. In functies als financial controller, accountant en administrateur bij commerciële bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken, (lagere) overheidsinstanties en zorginstellingen.

OPDRACHTEN VOOR BAS CONSULTANCY
Opdrachtgever Zorgservice XL
Periode februari 2011 - augustus 2011
Functie Business Controller a.i.

• Als Business Controller lid van het management team van Zorgservice XL.
Verantwoordelijk voor de productie van de jaarrekening en de contacten met de externe accountant. Goedkeuring op de jaarrekening 2010 behaald.
• Contacten met externe accountant voor ISAE3402 Risc Analyse, financiële controles. Certificering voor het naleven van de richtlijnen van ISAE3402 behaald voor de processen van Zorgservice XL in 2011.
• Contacten met Managers Finance and Control (HEAD's) van RdGG, SFG en Haga voor exploitatiekosten, de inkoopresultaten en de jaarlijkse budgetresultaten.
• Verantwoordelijk voor de productie van jaarlijkse begroting en driemaandelijkse managementrapportages.
• Verantwoordelijk voor de productie Masterplan 2,0 ZXL, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de ziekenhuizen en geïmplementeerd zoals geschreven.
• Analyseren en corrigeren van prijsverschillen en andere verschillen voor de voorraad- en inkoop artikelen.
• Analyseren bestaande beleid en procedures binnen de inkoop, logistieke en financiële afdeling van ZXL.
• Contacten met de financiële afdelingen in de drie ziekenhuizen die lid zijn.

Opdrachtgever Ipse de Bruggen
Periode mei 2009 – december 2010
Functie Manager FA a.i.

• Voorzitter projectgroep harmonisering grootboekrekeningschema 2010-2011;
• Verantwoordelijk voor de administratie project ZonMw GOW;
• Liaison met Planning en Control, andere zorginstellingen, RVB;
• Projectleider implementatie nieuw financieel pakket;
• Liaison met leverancier nieuw financieel pakket;
• Verantwoordelijk voor conversie FIS naar Q-zorg;
• Verantwoordelijk voor opstellen jaarrekening 2009;
• Verantwoordelijk voor interim controle KPMG;
• Leiding geven aan 12 medewerkers direct en 10 indirect, functioneel hiërarchisch.
Opdrachtgever Stichting Parnassia Bavo Groep

Periode maart 2009 - april 2009

Functie Teamleider Kas, Bank en Debiteuren a.i.

• Leiding geven aan 3 medewerkers debiteuren, 2 medewerkers kas en 4 medewerkers banken;
• Onderzoek naar geldstromen binnen de diverse kaslocaties en tevens adviseren van outsourcen cliëntengeld beheer naar externe partij;
• jaarrekening werk zoals opstellen balansspecificaties en boeken van correcties;
• opschonen DBC administratie binnen SAP waaronder inlezen DBC journaalposten vanuit Psygis en User uploads;
• adviseren bij optimalisatie van boekingsgang binnen de bankenadministratie;
• lid Stuurgroep DBC optimalisatie;
• voeren contact tussen diverse BV’s en afdelingen PBG;
• uitvoeren van liquiditeiten beheer, zoals aanvragen offertes voor lang en kort lopende leningen;
• opstellen en actualiseren van de liquiditeitsprognose;
• contact persoon tussen opdrachtgever en Banken;
• projectleider, subsidieaanvraag zorg op afstand;
• projectleider implementatie inkomensbeheer systeem voor cliënten;
• kwaliteitscoördinator voor certificering ISO 9001;
• projectleider onderzoek interne organisatie ivm onregelmatigheden.

Opdrachtgever Stichting RMPI Barendrecht afdeling FEZ
Periode april 2008 –juni 2008
Functie Adviseur Treasury en AO/IC a.i.

• Uitvoeren van liquiditeiten beheer, zoals aanvragen offertes voor lang en kort lopende leningen;
• opstellen en actualiseren van de liquiditeitsprognose;
• opstellen geconsolideerde liquiditeitsbegroting 2008, inclusief onderzoek naar de liquiditeitsbehoefte in verband met voorfinanciering DBC’s;
• contact persoon tussen opdrachtgever en Banken;
• adviseren met betrekking tot AO/IC aspecten voor het behalen van de HKZ certificering;
• adviseren met betrekking tot de AO/IC aspecten voor de rechtmatigheidverklaring van de accountant;
• beschrijven financieel-administratieve processen tbv HKZ en rechtmatigheid;
• deelnemer van werkgroep prestatie-indicatoren, kwaliteit.
• deelnemer stuurgroep AO Onderwijs en adviseur.

Opdrachtgever Stichting Parnassia Bavo Groep
Periode oktober 2007 – maart 2008
Functie Treasurer a.i.

• Deelnemer stuurgroep AO Onderwijs en adviseur;
• uitvoeren van liquiditeiten beheer, zoals aanvragen offertes voor lang en kort lopende leningen;
• administratie Bankgaranties;
• adviseren Raad van Bestuur bij keuze geldverstrekker op basis van geoffreerde rente percentages ten opzichte van de Nza-norm;
• actualiseren van de liquiditeitsprognose, plus invoegen van twee nieuwe zorgbedrijven;
• review van procesbeschrijving Treasury Management;
• opstellen Treasury Jaarplan;
• opstellen geconsolideerde liquiditeitsbegroting 2008, inclusief onderzoek naar de liquiditeitsbehoefte in verband met voorfinanciering DBC’s;
• advisering Raad van Bestuur bij keuze huisbankier d.m.v. onderzoek betalingsverkeer;
• harmonisatie Bankrekeningen en betalingsverkeer;
• lid Treasury Commissie;
• advisering Raad van Bestuur bij opstellen Treasury Statuut;
• advisering bij inrichting SAP/FICO m.b.t. Treasury en banken module;
• advisering directie BV’s bij opstellen liquiditeitsbegroting;
• advisering bij opstellen leningovereenkomst BV’s;
• fungeren als contactpersoon tussen opdrachtgever en Banken;
• aanspreekpunt procesbeheerder banken, crediteuren en debiteuren.

OVERIGE WERKERVARING
Werkgever Bentley Jennison (eerst PPS ACIT, fusie 1 januari 2006)
Periode juni 2005 – september 2007
Functie Senior auditor

• Uitvoeren van diverse financiële en operationele interne audits voor lokale overheid, Nationale Gezondheids Service (NHS), voortgezet onderwijs en woningbouwverenigingen;
• fraude onderzoeken en onderzoek financiële administraties;
• departementaal onderzoek voor 5 mentale ziekenhuizen, inclusief planning en review van 2 medewerkers;
• financieel procesonderzoek en Governance en Risk Management;
• opstellen van interne controle voortgangsrapportages;
• reviewen van werk van Auditors en Senior Auditors;
• voorraad onderzoeken, inventarisaties en voorraad systeem beoordelingen.

Werkgever South and West Audit (via Venn Group)
Periode oktober 2004 – juni 2005
Functie Senior auditor

• Uitvoeren van diverse financiële en operationele interne audits voor Nationale Gezondheids Service (NHS) gerelateerde klanten;
• schrijven van plan van aanpak en testen van controls door interviews en doen van steekproeven;
• prepareren van rapporten voor de Audit managers;
• departementaal onderzoek naar Emergency Response Division, inclusief de mate van paraatheid bij een eventuele uitbraak van vogelziekte.


Werkgever Ministerie van VROM
Periode juli 1999 – juli 2004

Functie Senior Auditor (februari 2003 – juli 2004)
Hoofd bedrijfsbureau (maart 2001 – januari 2003)
Assistant auditor (juli 1999 – februari 2001)
Verlenen van adviezen op het gebied van financiële regelgeving voor complexe projecten, zoals de Hogesnelheidslijn en de Nieuwe Sleutel Projecten;
• uitvoeren van jaarrekeningen en budgetten;
• schrijven van jaarplannen, kwartaalrapportages, bespreken hiervan met SG en Psg;
• managen van werk voor 7 medewerkers;
• eindejaarsonderzoek voor de afdeling ruimtelijke ontwikkeling;
• plannen en reviewen van werk van 3 audit medewerkers;
• voeren van functionering, voortgang- en beoordelingsgesprekken;
• lid van het managementteam.

Werkgever KPMG Management Services
Periode februari 1992 – juni 1999
Functie Hoofd Assistent accountant

Uitvoeren van interne onderzoeken en verlenen van financiële services voor klanten in de overheid, non profit sector en bedrijven;
AO en IC opdrachten binnen overheid en non profit sector;
interim-opdracht als investeringsfondsbeheerder bij ING/Nationale Nederlanden, beheren van een portfolio investeringsfondsen inclusief het aan- en verkopen van de voorraad;
door middel van interviewen van klanten de IST positie van de administratieve processen beschrijven en verlenen van adviezen voor verbetering;
creëren en implementeren van een nieuw rekening registratiesysteem;
interim opdracht als financieel controller voor het Tweede Wereld Water Forum;
interim opdracht als controller, via MINBUZA op de Nederlandse Ambassade te Costa Rica.

Opleidingen

Post HBO Controller (AC)
Post Grad. Philantropie (YPP)
MBA
MEAO/BA

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

Scheidsrechter en coach voetbal, lezen, fittnes, vissen

Werkgebied

 • Wassenaar 50km
Talentcard®