Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Maarten Segers

Maarten Segers

Personalia

Leeftijd
64 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
Talen (schrijven)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
Rijbewijs
 • A - Motor
 • B - Personenauto
 • E - Aanhanger

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Ik ben een automatiseerder met 28 jaar ervaring die ik heb opgedaan in meerdere branches.
Ik ben analytisch en zeer nauwkeurig. Door tegenslag laat ik me niet uit het veld slaan, ik ga door tot ik mijn doel bereikt heb.
Als ik hiervoor buiten normale werktijden moet werken heb ik dit er graag voor over.
Bij mijn afwegingen houd ik het klantbelang scherp in de gaten, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen.
De laatste jaren heb ik vooral solo gewerkt, maar ik heb ook teams geleid. Het is voor mij heel bevredigend om mensen te kunnen aansturen en te coachen in hun ontwikkeling.

In het leren van nieuwe dingen zie ik mijn uitdaging, en dat ik hiervoor waarschijnlijk offers zal moeten brengen zie ik niet als bezwaar. Ik heb altijd graag geleerd, en het gaat mij ook makkelijk af. Ook toen ik al werkte heb ik nog een avondopleiding bedrijfskunde gedaan.
Door mijn ervaring en competenties ben ik veelzijdig inzetbaar: in de softwareontwikkeling, het testen van de software maar ook in contacten met klanten, zoals implementatie en helpdesk activiteiten.

Mijn CV:

OPLEIDINGEN

ALGEMENE OPLEIDING:
Gymnasium B, afgerond 1975, diploma

VAKOPLEIDING:
Universitair Scheikunde, afgerond 1986, diploma
Hoofdvak: Anorganische Chemie
Bijvakken: Chemische technologie, Organisatiekunde toegepast op milieukunde

AANVULLENDE OPLEIDING:
Post-HBO Bedrijfskunde (Stichting Leergangen), afgerond 2001, diploma

ICT-OPLEIDING:
Gestructureerd programmeren in Cobol, afgerond 1987, certificaat
UNIX Operating System, afgerond 1990, certificaat
Technisch Ontwerp, afgerond 1989, certificaat
Functioneel Detailontwerp, afgerond 1992, certificaat
Dialoog- en transactie-ontwerp, afgerond 1989, certificaat
Functionele Decompositie
SDM 2, afgerond 1994,certificaat
DB2-totaal overzicht (ABIS), afgerond 1998, certificaat
MS-Project 98, afgerond 1999
HR-Design, afgerond 1998
Functiepuntanalyse, afgerond 1998, certificaat
Functioneel ontwerp administratieve systemen, afgerond 1998

VAARDIGHEIDSTRAINING:
Commercieel Gedrag Relatie, afgerond 1998
Projectmatig Werken, afgerond 1998
Planningstechnieken, afgerond 1999
Schatten en begroten van projecten, afgerond 1998


AUTOMATISERINGSERVARING

METHODEN EN TECHNIEKEN:
JSP, SDM 2, METHOD 1

OPERATING SYSTEMS:
IBM VM/VSE/ESA
IBM MVS
BOS
WINDOWS 3.11
WINDOWS 95
WINDOWS NT
UNIX

ONTWIKKELOMGEVINGEN:
TSO/ISPF
JCL
ICCF
CEDF (CICS/DLI debugger)
File Aid IMS
Control-D
HR-Design

DATABASEMANAGEMENT:
IBM DLI/IMS, BOS, ORACLE, DB2, SQL Server (t/m versie 10)

OLTP MONITOREN:
CICS

PROGRAMMEERTALEN:
COBOL
Easytrieve
PASCAL
ASSEMBLER (passief)
FORTRAN (passief)
PACBASE (eigen programmeertaal van HR-Design)

KANTOORAUTOMATISERING:
WordPerfect
MS-Word
Groupwise
MS-PROJECT 4.0
MS-PROJECT 98
LOTUS NOTES
MS-Excel (t/m versie 2010)

ICT-TRAJECTEN:
Functioneel ontwerp
Functioneel detailontwerp
Technische ontwerp
Realisatie
Implementatie
Trouble shooting
Technisch applicatiebeheer
Werkvoorbereiding
Opstellen technische documentatie
Opstellen gebruikershandleiding
Projectleiding
Coaching

BUSINESS KENNIS:
Bankinstellingen, Computerservicesbureaus, Ziekenhuizen, HR


WERKERVARING

PERIODE:
januari 2011 – april 2014 (Raet)
BRANCHE:
Computerservicesbureaus
FUNCTIE:
Software Engineer
WERKZAAMHEDEN:
Als conversiespecialist verantwoordelijk voor de conversie van klantgegevens naar HRiS (SAAS-versie van HR-Access, zie beschrijving bij periode februari 1999 – december 2003).
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om 2 klantgroepen:
• klanten die van buiten Raet overkomen, waarbij data uit Raet-vreemde systemen naar HRiS worden geconverteerd;
• klanten waarvan de data reeds in HRiS aanwezig zijn en die migreren binnen HRiS (van het ene administratiekantoor naar het andere, van directe klant naar een administratiekantoor of van een administratiekantoor naar een directe klant).
Hiervoor heb ik de tooling ontwikkeld in de vorm van stored procedures in SQL Server.
Daarnaast werkzaamheden verricht als technisch consultant voor HRiS, o.a. data-invoer, foutherstel e.d.

PERIODE:
januari 2009 – april 2013 (Raet)
BRANCHE:
Computerservicesbureaus
FUNCTIE:
Software Engineer
WERKZAAMHEDEN:
Solo verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van HR-Access (zie beschrijving bij periode februari 1999 – december 2003) en zijn koppelingen naar ASAP en GEMAL via de afdeling PS.
Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden van analyse tot installatie bij de klant, voor zowel bugfixing als wijziging in wet- en regelgeving en functionele wijzigingen in de gekoppelde payrolls. Ook heb ik een aantal interfaces gebouwd naar andere pakketten, zoals bv een ziekteverzuim-module.
Initiëren van bovengenoemde werkzaamheden.

PERIODE:
januari 2007 – december 2008 (Raet)
BRANCHE:
Computerservicesbureaus
FUNCTIE:
Software Engineer
WERKZAAMHEDEN:
Team lead voor onderhoud/beheer HRiS (afdeling PD).
HRiS is een op HRA5 baserende SAAS-versie van HR Access (zie beschrijving bij periode februari 1999 – december 2003). Het is specifiek voor de onderwijsmarkt en bedient zowel directe klanten als klanten die zijn aangesloten bij een administratiekantoor.
Aansturen van een team met wisselende samenstelling en omvang (maximaal 4 programmeurs) voor het oplossen van fouten in HRiS en het doen van aanpassingen die tot onderhoud worden gerekend.
Vanaf eind 2007 de focus meer gelegd op het onderhoud en beheer van HR Access.

PERIODE:
januari 2004 – december 2006 (Raet)
BRANCHE:
Computerservicesbureaus
FUNCTIE:
Software Engineer
WERKZAAMHEDEN:
Als software engineer hoofdzakelijk aan uitbouw en onderhoud en beheer van HR Access gewerkt (zie beschrijving bij periode februari 1999 – december 2003). Dit behelsde o.a projecten als Walvis. Deze werkzaamheden waren voor HRA3 (de client-server versie) en voor het nieuwe HRA5 (web based, maar wel in house). Het gaat hierbij vooral om realisatie en implementatie bij de klant.

PERIODE:
februari 1999 – december 2003 (Getronics HR Solutions, in 2003 verzelfstandigd als Raet, tot maart 2001 gedetacheerd vanuit RAET IT-SERVICES )
BRANCHE:
Computerservicesbureaus
FUNCTIE:
Software Engineer/technisch projectleider (vanaf december 1999)
WERKZAAMHEDEN:
Software engineer / technisch projectleider voor HR Access.
Dit client-server pakket (in house) is een standaard-toepassing voor HR-management. Het biedt voorzieningen voor onder andere personeels-
administratie en salarisverwerking (middels een batch-koppeling met de pakketten ASAP en GEMAL). Klanten zijn o.a. ziekenhuizen, scholen,
industriële bedrijven.
Het pakket bestaat uit een door IBM geleverd internationaal deel en een nationaal deel. De werkzaamheden betroffen dit nationale deel en
bestonden uit:
• het vervaardigen van functioneel en technisch ontwerp van uitbreidingen en maatwerk;
• het aansturen van een team van 4 programmeurs, variërend van onervaren tot zeer ervaren;
• meewerken in de realisatie en probleemoplossing bij de klant;
• in voorkomende gevallen nieuwe releases installeren bij de klant;
• ad hoc rapporteren en afstemmen met de product manager/project manager.
De onlineprogrammatuur werd in PACBASE gerealiseerd, de batch programmatuur in COBOL.

PERIODE:
januari 1998 – januari 1999 (ABN-AMRO, gedetacheerd vanuit RAET IT-SERVICES)
BRANCHE:
Bankinstellingen
FUNCTIE:
Systeemontwerper/projectleider (vanaf 05-98)
WERKZAAMHEDEN:
Software engineer / projectleider voor project Online Viewing bij ABN-AMRO.
Dit project behelsde het aanpassen van lijsten zodat deze m.b.v. outputmanagementpakket Control-D op het scherm zichtbaar worden gemaakt maken om de printuitvoer te verminderen.
Het projectteam was belast met de aanpassingen die nodig zijn om de lijsten (gerealiseerd in COBOL) geschikt te maken voor de Online Viewing faciliteit: aanpassen van programma’s en bijbehorende documentatie, unittesten, systeemtesten en opleveren voor acceptatietesten. Tevens werden de rulers, die nodig zijn om de lijsten op uniforme wijze te presenteren, gebouwd en gedocumenteerd.
Als systeemontwerper alle bovenvermelde uitvoerende werkzaamheden gedaan.
Als projectleider (in ABN-AMRO-termen: PLA) leiding gegeven aan het OLV-projectteam. Dit team had een wisselende samenstelling, met als uiteindelijke (en grootste) samenstelling: 1 projectleider, 1 systeemontwerper en 2 programmeurs, waarvan 1 junior. Deels ook de coaching van het team gedaan. Hierbij ook verantwoordelijk voor alle coördinatie met de overige betrokken partijen: projectteams die een bepaald deelsysteem in portefeuille hebben, de afdeling Support, de afdeling Operations, de ‘business’ (de eigenlijke opdrachtgever), de afdeling die utilities bouwt en de Control-D specialisten. De afstemming was veelvuldig en intensief, zeker ook door het feit dat het project Online Viewing moest opboksen tegen hogere prioriteiten: jaar-2000 en vooral EURO. In dit kader ook een aantal presentaties gehouden voor Supportgroepen over OLV, met als bedoeling meer duidelijkheid over het project te creëren en zodoende bestaande weerstanden weg te nemen.
Als projectverantwoordelijke gemiddeld 1 tot 2 keer per maand gerapporteerd aan de SI/PM (System Integrator/PortofolioManager), waarbij eens per maand dit schriftelijk werd gedaan.
Voorts werd ca. 1 keer per 3 maanden gerapporteerd aan de stuurgroep OLV.

PERIODE:
juni 1997 – december 1997 (HISCOM)
BRANCHE:
Ziekenhuizen
FUNCTIE:
Systeemontwerper
WERKZAAMHEDEN:
Verantwoordelijk geweest voor het technisch applicatiebeheer van het DEBI-pakket.
Dit pakket (deelsysteem van het BAZIS-ZIS, zie hierna) verzorgt de debiteurenbewaking van een ziekenhuis. Het factureringssysteem levert de factuur die hieraan ten grondslag ligt. DEBI registreert betalingen, biedt de mogelijkheid om buiten het factureringssysteem om ook zelf facturen aan maken (ook crediteringen, die dan weer teruggesluisd worden naar het Factureringssysteem). DEBI levert automatisch aanmaningen(hoeveel en wanneer is op vele manieren in te stellen) en opdrachten aan incassobureaus. Ook draagt DEBI zorg voor de aanlevering van gegevens aan het grootboeksysteem.
Als Centraal Projectleider DEBI totaal technisch verantwoordelijk voor het pakket en daarbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• versiebeheer (door vele CPL-wisselingen was een wildgroei aan versies ontstaan);
• het voorbereiden van de oplevering van een nieuwe release:
• schrijven implementatiehandleiding voor de locale projectleider (LPL);
• schrijven ontbrekende (gebruikers-)documentatie;
• bugfixing.

PERIODE:
juni 1996 - juni 1997 (HISCOM)
BRANCHE:
Ziekenhuizen
FUNCTIE:
Systeemontwerper
WERKZAAMHEDEN:
Realisatie van programma’s voor het BAZIS-ZIS.
Het BAZIS-ZIS is een ZiekenhuisInformatieSysteem, dat geïntegreerd is opgezet, en dientengevolge zeer gecompliceerd (het kent bv. enige tientallen databases en bestanden). Als bijzonderheid geldt dat besturingssysteem en gegevensopslagstructuur eigen ontwikkelingen van BAZIS zijn.
Het eerste project behelsde een aantal programma’s voor het radiologiesysteem, waaronder patiëntentracering. In het radiologiesysteem worden aanvragen en uitslagen van radiologische onderzoeken van patiënten vastgelegd.
Uitgevoerde werkzaamheden:
• realisatie van programma’s;
• testen van programma’s.
Het tweede project bestond uit de vernieuwbouw van het wachtlijstinformatiesysteem. Hiervoor werd een prototype geperfectioneerd en ook enige functionaliteitsuitbreiding gepleegd.
In het wachtlijstinformatiesysteem worden gegevens vastgelegd van op te nemen patiënten, waardoor het mogelijk is om opname- en OK-capaciteit te plannen. Ook kunnen via profielen preklinische screeningsgegevens en benodigde zorg per dag worden ingevoerd. Het wachtlijstinformatiesysteem ondersteunt de opname, zodat bij de feitelijke opname minder gegevens behoeven te worden ingevoerd.
Uitgevoerde werkzaamheden:
• realisatie van programma’s;
• testen van programma’s.
De gebruikte programmeertaal is vooral PASCAL

PERIODE:
oktober 1986 - juni 1996 (Stichting ZISAM opgegaan in RAET Ziekenhuis Informatiesystemen)
BRANCHE:
Ziekenhuizen
FUNCTIE:
Programmeur, Systeemontwerper-programmeur
WERKZAAMHEDEN:
Realisatie van programmatuur voor het RAET-ZIS.
Het ZiekenhuisInformatieSysteem verzorgt de totale administratieve behoefte voor categorale ziekenhuizen. Het is een geïntegreerd systeem met een veelheid van deelsystemen o.a. t.b.v. patiëntenregistratie (vastleggen patiëntengegevens, opnameregistratie, facturering), voedingsinformatie, radiologie, ordercommunicatie, afspraken, laboratorium etc. Door sterke parametrisatie kan de functionaliteit passend worden toegesneden. De gegevens zijn vastgelegd in enige tientallen DLI-databases en VSAM-bestanden, de programmatuur is in COBOL
Meegewerkt aan o.a. voedingsinformatiesysteem, radiologie, verrichtingenstatistiek.
Uitgevoerde werkzaamheden, zowel in nieuwbouw als onderhoud:
• review functioneel ontwerp;
• functioneel detailontwerp;
• technisch ontwerp (programma-, database- en bestandsontwerp);
• realisatie en testen (inclusief dataconversies);
• aansturen en begeleiden van externe medewerkers;
• documenteren en vervaardigen gebruikershandleidingen;
• probleemanalyse en bugfixing.


COMPETENTIES:
• Teamspeler
• Zelfstandig
• Sociaal
• Geen 9-17 mentaliteit
• Nauwkeurig
• Analytisch
• Doorzetter

OVERIG:
Mijn hobby is reizen met mijn caravan. Sinds lange tijd zijn Griekenland en vooral Turkije mijn favoriete bestemmingen. Dit heeft alles te maken met mijn interesse in (oude) culturen, waarbij vooral in Turkije de westerse en oosterse invloeden in één land gecombineerd worden.

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • programmeur internet
Sector(en):
 • Zakelijke Dienstverlening
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Gedetacheerd
Salaris:
 • 2.500 - 3.500
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Mijn huidige situatie

Functie(s):
 • programmeur internet
Sector(en):
 • Zakelijke Dienstverlening
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Meer over mij

Werkgebied

 • Amersfoort 100km
Talentcard®